Home > Support& News > Job
 
 
 
招聘职位: 极速赴日软件工程师 招聘人数: 若干
发布时间: 2013-07-02 工作地点: 日本
工作年限: 3年以上 学    历: 无要求
ㆍ访问数: 2895  
极速赴日软件工程师
极速赴日是给由于日语不好而无缘赴日,但是又希望通过快速赴日,来改变自己未来命运的程序员提供一个重新选择的机会。
Num Subject Writer Date Hit
11 Realsys 2014-11-03 1571
10 Realsys 2014-11-03 1493
9 Realsys 2014-11-03 1448
8 Realsys 2014-11-03 1449
7 Realsys 2014-11-03 1429
6 Realsys 2014-11-03 1484
5 Realsys 2014-11-03 1451
4 Realsys 2014-11-03 1448
3 realsys 2013-07-02 2894
2 realsys 2013-07-02 2732
12
 
 
辽ICP备11000341号-1